Vet du vad du och dina barn andas in? Det är enkelt att göra en radonmätning själv!

Så här gör du själv en radonmätning som villaägare.

Räkna ut hur många spårfilmdosor (mätdosor) du behöver, ett mätpaket innehåller minst två dosor. Du behöver en dosa per rum och minst två rum i en bostad skall mätas.

Vanligtvis sov- och vardagsrum, ställen ni vistas mycket på helt enkelt. Minst ett rum på varje bebott plan måste mätas. Radonmätningen skall ske under eldningssäsongen (1/10-30/4) och perioden skall vara minst 2 månader för att man skall få fram ett årsmedelvärde.

Finns det en källare är det en bra idé att samtidigt kontrollmäta varje källarrum, för att på så vis spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig. En dosa per rum där också.

Den här typen av radonmätning är den i särklass mest kostnadseffektiva du kan göra och är ofta den enda information som behövs för att lämna åtgärdsförslag ifall det skulle behövas en radonsanering, förutom gammamätning av väggarna.

När mätperioden är slut samlar du in mätdosorna och anger då slutdatumet i det bifogade mätprotokollet. Sedan är det bara att skriva under och intyga att mätningen genomförts enligt instruktionerna och skicka in tillsammans med mätdosorna.

 

Egen radonmätning av flerbostadshus.

Reglerna säger att minst tjugo procent av lägenheterna i varje huskropp måste inkluderas i en radonmätning. Och minst en lägenhet per plan i högre hus. Särskilt viktigt är att lägenheter som har markkontakt och/eller innehåller blåbetong radonmäts.

Notera att lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt och andra öppningar som går vertikalt genom huskroppen är speciellt utsatta för radongas. Radonmätningen skall ske under eldningssäsongen (1/10-30/4) och perioden skall vara minst 2 månader lång för att man skall få fram ett årsmedelvärde.

När mätperioden är slut samlar du in mätdosorna och anger slutdatumet i det medskickade mätprotokollet. Sedan är det bara att skriva under och intyga att radonmätningen genomförts enligt instruktionerna och skicka in.

Komihåg-lista:

Varje lägenhet skall ha ett eget mätpaket

Ett mätpaket innehåller två spårfilmdosor

Samtliga källarrum, källargångar, trapphus och liknande bör radonmätas för att kunna spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig.

Beställ korttidsmätare, mätare för lägenhet och mätare för villa!

Radonmätning i lägenhet/Villa

Det är enkelt och billigt att göra en radonmätning själv.

Här kan du beställa våra mest sålda Do-It-Yourself mätpaket för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresgäster. I varje mätpaket ingår 2 spårfilmdosor för långtidsmätningar som är det säkraste sättet att mäta radon och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

radonmätningar

Korttidsmätning

Måste du snabbt få fram ett ungefärligt värde (exempelvis vid köp av hus eller efter en åtgärd) så är en korttidsmätning ett bra alternativ. Resultatet är endast rådgivande och kan inte användas för något myndighetsbeslut. Korttidsmätning bör endast användas när tiden inte räcker till en långtidsmätning.

radonmätningar

Välkommen till vår webbshop för att snabbt och enkelt beställa hem den typ av radonmätare du är i behov av!

Visste du att?

RISK FÖR LUNGCANCER

Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige.

RADONMÄTNING ÄR ENKELT

Vi gör allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att själv genomföra en radonmätning i din bostad.

Beställ din radonmätare - redan idag!