Radonmätningar! - Snabba, enkla radonmätningar i din bostad eller sommarstuga

Alla svenska fastighetsägare bör göra regelbundna radonmätningar. En del säger vart fjärde år för att vara på den säkra sidan

Varför bör man göra radonmätningar regelbundet?

Det finns tre viktiga skäl till detta:

Sverige har radioaktiva markförhållanden, det finns dessutom 400.000 bostäder byggda i gammastrålande blåbetong. Det tredje skälet är radonhaltigt vatten, vilket påverkar den som har egen borrad brunn. Att kontrollera mängden radon i inomhusluften är dess bättre enkelt. Vi på radonmätning.se har färdiga paket, med enkla och tydliga anvisningar. När mätperioden är färdig skickar du bara tillbaka mätdosorna till oss och får sedan snabbt besked om resultatet. Enklare kan inte en radonmätning vara.

 

Det är enkelt att mäta själv!

Spårfilm är den vanligaste och billigaste mätmetoden som används för

  • Korttidsmätningar
  • Långtidsmätningar

och visar ett medelvärde för hela mätperioden.

Riktvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bq/m³. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, finns det närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Det enda sättet att få reda på radonkoncentration är att mäta. Vi har lång erfarenhet inom radonmätning.

Lite om de olika radonkällorna:

Radon från marken

Visar en radonbesiktning att problemet är inläckande markradon är huset ifråga otätt. Luft från den radonhaltiga marken under huset letar sig då in genom sprickor och hål i husets grund. Att detta sker beror på att ventilationen i fastigheten skapar ett undertryck under bottenplattan. Vid en radonbesiktning letar man alltså efter sprickor och öppningar mot marken. Detta kan vara otäta rörgenomförgreningar, rensluckor för avlopp, sprickor mellan bottenplatta och vägg.

 

radonmätningar

Radon från byggmaterial

 

Radongasen avgår konstant från en väggyta som innehåller blåbetong. Strålningsklass, kemisk sammansättning samt ytbeläggning påverkar hur mycket radon som utsöndras. En radonsanering handlar om att tunna ut gasen tillräckligt mycket. En fördubbling av luftomsättningen halverar radongashalten. Mekanisk ventilation eller förstärkt självdrag är metoderna man avänder för detta. En obehandlad blåbetongvägg bör förses med någon form av ytbehandling som bromsar radonavgången, är väggen obehandlad avger den mycket mer radongas än en täckt yta.

 

Åtgärder vid en radonsanering på grund av blåbetong

* Riva bort fönsterlister och montera spaltventiler i fönsterkarmar eller montera ytterväggsventiler.

* Förbättra självdragssystemet genom att rensa kanaler eller öppna frånluftventiler. Kanske också montera ett frånluftssystem.

 

* Installera mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, ett så kallat FTX system.

 

Dags för radonmätning? Beställ din radonmätare idag!

Åtgärder vid förhöjda halter av markradon

1

 

Tätning av bottenplattan och rörgenomförgreningar där radonet läcker in. Läckställena hittar man med hjälp av en radonmätningsmetod kallad sniffmätning.

 

2

Borttagande av fönsterlister samt montering av spaltventiler i fönsterkarmar eller så monterar man ytterväggsventiler.

 

3

Installation av en radonsug eller radonbrunn. Dessa skapar ett undertryck under plattan så att luft från marken förhindras att dras in i huset. Radonsug och tätning ger i kombination det bästa resultatet.

4

Förstärkning av ventilationen med ett FTX-system. Det är då av stor vikt att ventilationen balanseras så att undertrycket inte blir så stort att markradon sugs in. En tumregel säger att det måste vara 4-10% mer frånluft än tilluft. Detta är ett av skälen till att det behöver göras en ordentlig radonbesiktning innan en radonsanering igångsätts. Ett FTX-system är inte bara en stor investering, den kan potentiellt skapa stora radonproblem vid en felaktig installation

Är det dags för en ny radonmätning? Kontakta oss redan idag! Vi är specialister på radonmätningar!