Blåbetong i hus och byggnader

Blåbetong, även kallat blå lättbetong, är ett byggmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975. Det var populärt eftersom det var enkelt att arbeta och bygga med och användes främst för ytterväggar, innerväggar och bjälklag under denna period. På den tiden var man inte medveten om dess hälsorisker.

Blå lättbetong användes flitigt som byggmaterial under “miljonprogrammet”, men även i småhus, villor och höghus. Mestadels finns husen med detta material i Mälardalen, Stockholm, Göteborg, Västerås, Jönköping och Borås. I dag finns det cirka 400 000 bostäder i Sverige som har blå lättbetong som byggmaterial.

Att ha höga nivåer av radon hemma kan utgöra en hälsorisk. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon i inomhusluften ungefär 500 fall av lungcancer per år i Sverige.

Blåbetong kan förekomma i både oarmerade och armerade produkter, vägg- och bjälklagselement, murblock, isolerblock, samt som lättbetongkross och värmeisolering i bjälklag. I flerbostadshus kan blåbetong finnas i ytterväggar, icke-bärande innerväggar och som värmeisolering på bjälklag. Det är viktigt att mäta radonhalten:

  • Vid husköp
  • Vid ombyggnation eller förändringar av ventilation eller uppvärmningssystem
  • Vid husbygge

För att minska radonhalterna i ett hus med blåbetong kan följande åtgärder vidtas om det har fastställts att den förhöjda radonhalten beror på blåbetongen:

  • Förbättra ventilationen
  • Använda radontapet vid tapetsering
  • Ta bort blåbetongen

Det vanligaste sättet att hantera förhöjda radonhalter är att öka luftomsättningen i huset eller byggnaden.