Radon och lungcancer: Det här behöver du veta

Radon är en osynlig, luktfri gas som kan vara potentiellt farlig, främst genom att den ökar risken för att utveckla lungcancer. Denna artikel förklarar vad radon är, hur det påverkar hälsan och varför det är viktigt att mäta radonhalterna.

1. Vad är Radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när uran i marken bryts ner. Den kan tränga upp genom marken och in i byggnader via exempelvis sprickor i grunden. Eftersom radon är både osynlig och luktfri, är det omöjligt att upptäcka utan att mäta. 

2. Hur radon orsakar lungcancer

När radon sönderfaller, bildas radioaktiva partiklar (radondöttrar) som kan fastna i lungorna när man andas in dem. Dessa partiklar avger strålning som kan skada lungvävnaden och leda till cancer över tid. Lungcancer är den allvarligaste hälsorisk som radon utgör, och radonexponering är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning.

3. Riskfaktorer

  • Rökning: Rökare som utsätts för radon har en mycket högre risk för att utveckla lungcancer än icke-rökare.
  • Långvarig exponering: Ju längre tid man utsätts för höga radonhalter, desto större blir risken för att utveckla lungcancer.
  • Byggnadens struktur: Hus med dålig ventilation och många sprickor i grunden är mer benägna att ha höga radonhalter.

4. Mätning av radon

För att ta reda på om ditt hem har höga radonhalter, behöver du göra en radonmätning. Detta görs genom att placera ut radondosor i hemmet under en period av två till tre månader, vanligtvis under vintermånaderna när radonhalterna tenderar att vara som högst (eldningssäsongen). Efter mätperioden skickas dosorna till ett laboratorium för analys.

5. Åtgärder vid höga radonhalter

Om mätningen visar att ditt hem har radonhalter över 200 Bq/m³, vilket är det svenska gränsvärdet, bör du vidta åtgärder för att sänka dessa halter. Vanliga åtgärder inkluderar:

  • Förbättrad ventilation: Öka luftcirkulationen i hemmet för att minska radonhalten.
  • Tätning: Täta sprickor och öppningar i grunden och källaren där radon kan tränga in.
  • Radonsug: Installera en radonsug som ventilerar bort radonet från under huset innan det kan komma in.

6. Förebyggande åtgärder

För personer som har bott i ett hem med höga radonhalter under lång tid, särskilt rökare, kan det vara klokt att genomgå regelbundna hälsokontroller för att upptäcka tidiga tecken på lungcancer. Det är också viktigt att informera och utbilda andra om radon och dess risker.

Radon kan leda till lungcancer. Genom att mäta och åtgärda höga radonhalter i ditt hem kan du skydda dig själv och din familj. Regelbunden mätning och medvetenhet om radon är avgörande för att säkerställa en säker och hälsosam boendemiljö!